Blokzincir, internet üzerinde toplanan bilgi ve verilerin açık bir kayıt defteri olarak tanımlanabilir. Sistem şifreli bir bilgi veya verinin zincir halkaları ile birbirlerine bağlanması ve değiştirilemez bloklar halinde birleştirilmesine dayanmaktadır. Zincir üzerine eklenmiş verilerin değiştirilmesi ya da silinmesi neredeyse imkânsızdır. Bunun nedeni bir zincirdeki veride değişiklik yapılabilmesi için söz konusu zincirin en başındaki bloğa kadar gidilmesinin gerekmekte olmasıdır. Bu durum pratikte imkânsızdır. Dışarıdan yapılabilecek bir müdahalenin başarılı olabilmesi için sistemde bulunan blokların yarısından fazlasına yani en az %51’inin aynı anda değiştirilmesi gerekmektedir.

Günümüz teknolojisinde bu işlemin yapılabilmesi teorik olarak mümkündür. Ama bu kadar büyük bir işlem hacmini gerçekleştirebilecek bir bilgisayar kapasitesi bulunmamaktadır. Blokzincir teknolojisinin en büyük özelliği merkezi olmayan bir doğrulama sistemine sahip olmasıdır. Bu açıdan dijital dönüşümün yaşandığı en etkili alanlardan biri olarak gösterilmektedir.

Dijital kayıt deposu vazifesi görebilen blokzincir gayrimenkul, araç ve değerli varlıkların kanıt ve kaydından doğum, evlilik ve ölüm belgelerinin tutulmasına, seçimlerin gerçekleştirilmesi ve akıllı kontratların yönetilmesinden finansal dokümanların saklanması, işlenmesi ve yönetilmesine kadar çok farklı alanlarda uygulanabilen değerli bir teknolojidir.

Blokzincir teknolojisi bireysel kullanıcılara dijital kimlik üzerinde bugüne kadar benzeri görülmemiş bir kontrol imkânı sağlamaktadır. Dolayısıyla küresel açık bir hesap defteri olan blokzincir sadece kripto paraların üretiminde değil birçok farklı alanda saklama, yönetme ve depolama gibi işlemler için kullanılmaktadır. Dijital kimliğe sağladığı imkân onu güven ekonomisinin anahtarı kılmaktadır.

1 Yorum.

Yorumlar kapatıldı.