Temettü Nedir?

Temettü veya diğer adıyla kâr payı; bir işletmenin elde ettiği dönemlik kâr miktarından nakit ya da hisse senedi olarak şirket ortaklarına pay vermesidir. Önemli bir ortaklık hakkı olan temettü, işletmedeki her bir ortağın sahip olduğu hisse senedi miktarına göre bir pay verilmesi anlamını taşır.

Temettü oranları, şirketlerin yılsonu bilançolarına bağlı olarak belirlendiği için yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilen veriler arasındadır. Bir şirketin yıllık net dönem kârı, o şirketin yatırımcılarına ödeyeceği kâr payının belirlenmesini sağlar. Şirketin, yıllık net dönem kârından vergiler ve diğer giderlerin çıkarılmasının ardından elde kalan kısmın %20’sinden az olmamak kaydıyla yatırımcılarına dağıtım yapmasına temettü dağıtımı denir. Temettü dağıtım kararı; yönetim kurulunun teklifi üzerine şirket genel kurulunda alınır.

Temettü Nasıl Alınır?

Temettü almak veya buna hak kazanmak için bireylerin hisse senedi sahibi olması gerekmektedir. Bu sahiplikle elde edilen ortaklık, şirketin temettü ödeme gününde bu hakkın elde edilmesini sağlar. Şirketin temettü dağıtımından bir gün önce alınsa dahi hisse senedi; bireylerin temettü hakkından yararlanmasını mümkün kılan bir yatırım aracıdır.

Temettünün dağıtılacağı tarih, genel kurul onayının ardından hissedarlara duyurulur. Temettü dağıtımının yapılacağı günün sabahına kadar o şirketin hissesine sahip olan hissedarlar temettü dağıtımına katılabilirler. Temettü bedeli nakit şekilde, temettü dağıtacak olan şirketin hissedarlarının yatırım hesaplarına otomatik olarak aktarılır. Bedelsiz hisse olarak dağıtılacak temettü de yatırım hesabına doğrudan aktarılmaktadır.

Temettü Nasıl Dağıtılır?

Temettü dağıtımı; bir şirketin yıllık net dönem kârından vergiler ve diğer ödemelerin çıkarılması neticesinde elde kalan miktarın en az %20’sine tekabül eden kısmın şirket hissedarları arasında bölüştürülmesidir. Temettü dağıtımı yapan şirketler yatırımcılar tarafından daha fazla tercih edilir. Bunun sebebiyse; temettü verimliliği yüksek olan şirketlerin yatırımcılara veya yatırımcı adaylarına daha fazla güven vermesidir. Yatırımcılarına hem sermaye hem de temettü getirisi sunan hisse senetleri daha avantajlı olarak değerlendirilir.

Vergiler ve diğer giderlerin şirket yıllık net dönem kârından çıkartılması sonucunda kalan kısım; %20’den az olmamak kaydı ile hissedarlara dağıtılır. Temettü dağıtım şekillerinden genellikle tercih edileni; yalnızca nakit veya yalnızca hisse senedi olarak dağıtımın yapılmasıdır. Fakat bir kısmı nakit, kalan kısmı ise hisse senedi olarak da dağıtılabilmektedir.

Temettü Verimi Nasıl Hesaplanır?

Bir şirketin hisse senedi fiyatına göre ne kadar temettü dağıttığını gösteren orandır.

Temettü, yani elde ettiği karı dağıtan şirketlerin karşılaştırmasında kullanılır. Temettü verimi aşağıdaki iki formül aracılığı ile hesaplanabilir;

1- Temettü Verimi= Hisse Başı Ödenen Temettü/Hisse Senedi Fiyatı

2- Temettü Verimi = Toplam Ödenen Temettü/Şirketin Piyasa Değeri

2023 Yılı Temettü Tarihleri

TARİHHİSSEPAY BAŞIYÜZDE
31 OcakOSMEN0.1402 ₺%0.23
27 ŞubatNUHCM4.14 ₺(%3.30)
10 MartTTRAK35.4138 ₺(%6.20)
10 MartTUPRS40.8710 ₺(%7.11)
13 MartFROTO12.8250 ₺(%2.38)
20 MartARCLK1.3319 ₺(%1.13)
20 MartYKBNK0.8429 ₺(%7.49)
21 MartTOASO5.40 ₺(%3.38)
21 MartPAGYO0.3516 ₺ (%1.46)
22 MartAGESA0.75 ₺(%2.87)
24 MartMEDTR0.2268 ₺(%0.68)
27 MartAYGAZ0.90 ₺(%1.1)
27 MartISYAT0.3500 ₺ (%6.29)
27 MartKCHOL1.5597 ₺ (%1.98)
28 MartANHYT1.0465 ₺ (%5.71)
28 MartFMZIP1.3143 ₺ (%0.99)
29 MartEGEEN62.10 ₺ (%1.17)
29 MartKORDS0.2637 ₺ (%0.36)
29 MartBRISA3.24 ₺(%6.43)
30 MartAKBNK1.5570 ₺ (%8.24)
31 MartBRYAT13.0795 ₺(%1.62)
03 NisanCIMSA2.6650 ₺ (%2.34)
03 NisanISATR97.4583 ₺ (%0.03)
03 NisanISBTR3.9044 ₺ (%0.01)
03 NisanISCTR0.8307 ₺ (%5.64)
03 NisanMEDTR0.9076 ₺(%2.62)
03 NisanSAHOL1.5750 ₺ (%3.74)
04 NisanNTGAZ2.7391 ₺ (%7.78)
05 NisanKARTN1.6534 ₺ (%2.28)
05 NisanPOLHO0.3560 ₺ (%3.26)
10 NisanALKA0.4795 ₺ (%1.93)
10 NisanKLKIM0.90 ₺ (%1.49)
10 NisanLINK2.0250 ₺ (%4.67)
10 NisanSOKE0.2531 ₺ (%1.37)
11 NisanAKSA 2.1690 ₺(%2.81)
11 NisanESCAR 1.80 ₺ (%1.90)
11 NisanYGGYO 1.75 ₺(%4.61)
12 NisanALKIM 0.8333 ₺ (%2.77)
12 NisanBOBET 0.45 ₺ (%2.31)
12 NisanEKGYO 0.2390 ₺ (%3.38)
12 NisanENKAI0.3324 ₺ (%1.12)
12 NisanNATEN0.90 ₺ (%0.62)
12 NisanESEN0.1406 ₺ (%0.22)
12 NisanMAGEN0.0220 ₺(%0.05)
12 NisanTKFEN1.2680 ₺ (%3.39)
17 NisanALCAR7.50 ₺ (%1.55)
18 NisanSELEC0.2250 ₺ (%0.62)
18 NisanVAKKO2.4750 ₺ (%4.10)
19 NisanAKMGY4.16 ₺(%4.84)
25 NisanALGYO1.75 ₺ (%2.54)
25 NisanECILC0.3690 ₺ (%1.17)
26 NisanAYEN0.8830 ₺ (%2.93)
27 NisanECZYT1.71 ₺ (%1.16)
28 NisanMIPAZ0.4812 ₺ (%5.15)
30 NisanENJSA2.07 ₺ (%6.80)
02 MayısASTOR0.4761 ₺ (%0.74)
02 MayısVBTYZ0.6750 ₺ (%1.50)
03 MayısALFAS3.60 ₺ (%0.98)
03 MayısANGEN1.0724 ₺ (%3.76)
03 MayısBMSCH0.2771 ₺ (%1.81)
03 MayısBMSTL0.2738 ₺ (%0.71)
03 MayısGLVCY1.9332 ₺ (%8.22)
03 MayısJANTS1.80 ₺ (%1.60)
08 MayısBOBET0.2250 ₺ (%1.15)
10 MayısMAVI3.8918 ₺ (%3.28)
10 MayısTKFEN1.2680 ₺ (%3.39)
16 MayısKSTUR7.8380 ₺ (%2.94)
22 MayısCCOLA2.6537 ₺ (%1.27)
23 MayısAEFES1.9183 ₺ (%3.10)
25 MayısPRKAB0.0687 ₺ (%0.23)
26 MayısISMEN1.9141 ₺ (%3.85)
26 MayısISMEN1.9141 ₺ (%3.85)
29 MayısCEMTS0.45 ₺ (%0.90)
31 MayısGWIND 0.46 ₺(%2.75)
31 MayısGENTS0.1115 ₺ (%1.63)
31 MayısOYAYO0.2614 ₺ (%2.61)
31 MayısSISE0.6170 ₺ (%1.46)
31 MayısSODSN0.8349 ₺ (%2.98)
01 HaziranAFYON0.18 ₺ (%1.71)
12 HaziranSARKY0.2250 ₺ (%0.61)
14 HaziranATATP 0.2695 ₺ (%1.39)
30 HaziranLOGO1.35 ₺ (%2.21)
03 TemmuzKONKA0.7350 ₺ (%1.75)
14 TemmuzKMPUR2.2106 ₺ (%2.17)
31 TemmuzSANFM0.09 ₺ (%0.54)
31 TemmuzAZTEK0.9519 ₺ (%3.48)
03 AğustosPNLSN0.5012 ₺(%1.23)
04 AğustosKRGVD0.2250 ₺ (%1.03)
08 AğustosEUYO0.07 ₺ (%1.34)
08 AğustosEUKYO0.06 ₺(%1.3)
08 AğustosETYAT0.06 ₺(%1.2)
09 AğustosPAPIL0.05 ₺(%0.3)
14 AğustosGSDHO0.09 ₺(%2.1)
15 AğustosDURDO0.14 ₺(%0.4)
15 AğustosGRTRK0.10 ₺(%0.1)
22 AğustosSOKM0.46 ₺(%1.7)
24 AğustosDOAS10.22 ₺(%3.6)
25 AğustosYONGA0.23 ₺(%0.89)
25 AğustosALARK0.32 ₺(%0.3)
31 AğustosYYLGD0.13 ₺ (%0.51)
4 EylülTURSG0.12 ₺(%1.1)
18 EylülYATAS1.20 ₺(%3.8)
18 EylülAEFES0.96 ₺(%1.7)
19 EylülBRKSN0.05 ₺(%0.6)
19 EylülDURDO0.14 ₺(%0.4)
21 EylülPAGYO0.35 ₺(%1.5)
25 EylülARCLK2.39 ₺(%2.1)
26 EylülBFREN21.88 ₺(%0.5)
27 EylülADEL0.69 ₺(%0.7)
29 EylülOZSUB0.06 ₺(%0.4)
29 EylülMTRKS0.34 ₺(%1.1)
29 EylülLKMNH0.21 ₺(%1.2)
29 EylülTUPRS6.77 ₺(%5.6)
03 EkimPRKME1.03 ₺(%3.8)
09 EkimBIZIM0.75 ₺(%1.7)
10 EkimPLTUR0.06 ₺(%0.4)
11 EkimBASGZ0.41 ₺(%2.0)
17 EkimYKSLN0.09 ₺(%0.7)
17 EkimDURDO0.14 ₺(%0.3)
18 EkimMAKIM0.15 ₺(%0.3)
25 EkimVKFYO0.04 ₺(%0.1)
26 EkimORCAY0.17 ₺(%1.6)
27 EkimSDTTR0.35 ₺(%0.1)
27 EkimOSMEN0.26 ₺(%0.1)
27 EkimGRSEL0.09 ₺(%0.2)
30 EkimFROTO26.78 ₺(%3.2)
31 EkimOZSUB0.07 ₺(%0.3)
8 KasımONCSM0.37 ₺(%0.3)
9 KasımGLYHO0.02 ₺(%0.2)
17 KasımKRPLS0.05 ₺(%0.7)
21 KasımDURDO0.14 ₺(%0.3)
22 KasımASELS0.08 ₺(%0.2)
24 KasımSDTTR0.35 ₺(%0.1)
24 KasımDOAS5.11 ₺(%2.0)
28 KasımKRDMB0.10 ₺(%0.5)
28 KasımKRDMD0.10 ₺(%0.5)
28 KasımKRDMA0.10 ₺(%0.5)
28 KasımKAYSE0.21 ₺(%0.5)
30 KasımLKMNH0.21 ₺(%0.5)
30 KasımOZSUB0.06 ₺(%0.3)
5 AralıkMTRYO0.49 ₺(%5.8)
5 AralıkATLAS0.35 ₺(%6.1)
13 AralıkFORTE0.48 ₺(%0.7)
19 AralıkDURDO0.14 ₺(%0.3)
20 AralıkTCELL0.92 ₺(%1.9)
20 AralıkBIMAS2.70 ₺(%1.0)
21 AralıkPAGYO0.35 ₺(%0.9)
27 AralıkBUCIM0.04 ₺(%0.5)
27 AralıkSONME0.08 ₺(%0.1)
27 AralıkELITE0.21 ₺(%0.4)
29 AralıkOZSUB0.06 ₺(%0.2)
TEMETTÜ 25 ENDEKSİ SON 10 YIL TEMETTÜ TARİHLERİ VE  VERİMLİLİK ORANLARI

BIST Temettü Endeksi ve BIST Temettü 25 Endeksi olmak üzere iki temettü endeksi hesaplanmaktadır.

BIST Temettü Endeksi; Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da işlem gören ve  değerleme günü itibariyle son 3 yılda nakit temettü dağıtan şirketlerin paylarından oluşur.

BIST Temettü 25 Endeksi BIST Temettü Endeksinde yer alan ve değerleme günü itibariyle temettü verimlerine göre büyükten küçüğe yapılan sıralamada ilk 2/3’lük dilimde yer alan ve ortalama fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri en büyük 25 paydan oluşur.

BIST Temettü ve BIST Temettü 25 Endeksleri, 01.07.2011 tarihinde hesaplanmaya başlamıştır.

BIST Temettü 25 Endeksine dahil olacak payların seçiminde temettü verimi aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır.

(Temettü Verimi)i = (Ödenen Temettü)i – (Sermaye Artırım Tutarı)i

(Piyasa Değeri)i

Temettü Verimii: “i”şirketinin Değerleme Günü itibariyle hesaplanan temettü verimini

Ödenen Temettüi: “i”şirketinin içinde bulunduğu mali dönemde ödediği toplam brüt nakit temettü tutarını

Sermaye Artırım Tutarıi: “i”şirketinin içinde bulunduğu mali dönemde ortaklara rüçhan hakkı kullandırarak yaptığı bedelli sermaye artırım tutarı ile rüçhan hakkı kullandırma fiyatının çarpılması sonucunda elde edilen tutarların toplamını

Piyasa Değerii : “i”şirketinin Değerleme Günü piyasa değerini ifade eder.

Tablo kullanımı için aşağıdaki resimleri inceleyiniz

En Yüksek Temettü Veren Hisseler 2023

NOT: Hesaplar toplam % verim ile yapılmıştır

DOAS %11,311%
11%
BASGZ %10,310%
10%
PSDTC %9,39%
9%
GLCVY %8,08%
8%
TKFEN %8,08%
8%
EGPRO %6,97%
7%
AKBNK %8,48%
8%
INFO %9,48%
8%
AKBNK %8,47%
7%
NTGAZ %8,07%
7%
YKBNK %7,56%
6%
PNSUT %6,66%
6%

BIST30 Son 5 Yıl Temettü Performansları

HİSSE20232022202120202019
AKBNK
ALARK
ARCLK
ASELS✅✅✅✅✅✅
ASTOR--------
BIMAS✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅
EKGYO
ENKAI✅✅✅✅
EREGL
FROTO✅✅✅✅✅✅✅✅
GARAN
GUBRF
HEKTS
ISCTR
KCHOL
KONTR----
KOZAL
KRDMD✅✅✅✅✅✅
ODAS
OYAKC
PETKM
PGSUS
SAHOL
SASA
SISE
TCELL✅✅✅
THYAO
TOASO
TUPRS✅✅
YKBNK