Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. Halka Arz Talep Toplama Başlıyor.

Kısaca Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş.’yi tanıyalım.

         1995 yılında Sümer Yatak Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi unvanıyla kurulmuş olup, 2005 yılında Sümer Plastik Ambalaj Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi olarak unvan ve iştigal konusunu değiştirmiş, 26 Kasım 2020 tarihinde ise tür ve unvan değişikliği yaparak Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. olarak bugünkü halini almıştır. Kayseri merkezli Şirket’in ana faaliyet konusu, her çeşit polikarbon, polimer, plastik ve benzeri ürünlerin imalatı, alımı, satımı, ihracatı, ithalatı ile pazarlaması ve dağıtımını yapmak; bu ürünlerin ambalaj işlerini ve ambalajlar üzerinde her türlü baskı işlemlerini yapmaktır. 2005 yılında faaliyet değişikliği sonrası Şirket, polikarbonat malzemeden yapılan yapı malzemesi ürünlerinin son kullanıcılar açısından pek çok avantajlar sunduğunu, Türkiye’de bu alanda o dönemde tek bir üreticinin olduğunu ve ithal ürünlerin hakimiyetindeki iç pazarda fiyatların çok yüksek seviyelerde seyrettiğini tespit etmiştir. Polikarbonat alanında yatırım yapmak için fizibilite çalışmalarına başlayan Şirket makine temini ve hammadde tedarikine ilişkin araştırmasının ardından 2006 yılında bir adet polikarbonat üretim hattı ve bir adet polipropilen üretim hattı yatırımı yapmıştır. Sonraki yıllarda artan iş hacmi ile üretim hattı sayısı 2017 yılında 5’e çıkmıştır. Pandemi döneminde Şirket ürünlerine olan talebin artmasıyla 2021 yılında kapasite artışı yapılmış ve 6. üretim hattı devreye alınmıştır. Halka arzdan elde edilecek fonun bir kısmı ile de 7. üretim hattı devreye alınacak ve 2022 yılında yaklaşık 15 mn TL kapasite artış yatırımı gerçekleştirilecektir.

Yurtdışı satışlar ağırlıklı olarak istikrarlı ve gelir düzeyi yüksek Avrupa pazarına gerçekleştirilmektedir. İhracat gelirin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Böylelikle yurtiçi talep dalgalanmaları ve döviz kurlarındaki yükselişin olumsuz etkileri sınırlı kalmaktadır. 2021/06’da ihracatın toplam gelire oranı %81,2 olarak kaydedilmiştir. Pandemi; market, lokanta, banka gibi umuma açık mekanlarda ayırıcı (separatör) kullanımının artmasına neden olmuştur. insanların evlerinde daha çok vakit geçirmeleri de kış bahçesi, mini sera, sundurma ve benzeri uygulamalara talebi güçlendirmiştir.

Halka arz edilecek olan 12.000.000 TL nominal değerli paylar 30 Kasım ile 1 Aralık 2021 tarihleri arasında 2 (iki) iş günü süreyle satışa sunulacaktır.

  • 10:30-13:00 saatleri arasında Bütün Banka ve Aracı Kurumlardan katılım sağlanabilecektir.
  • Borsada Satış yöntemiyle Eşit Dağıtım yapılacaktır.
  • Halka arzda talepler 9,90 TL sabit fiyat ile toplanacaktır.

Şirket Halka Arz gelirlerinin

  • %35-45 Finansal Borç Ödemelerinde
  • %25-35 İşletme Sermaye İhtiyacında
  • %15-25 Şirketin Üretim Kapasite Arttırılmasında
  • %5-10 Güneş Enerji Santrali yapımında kullanacağını beyan etmiş.

Ayrıntılı bilgiye youtube kanalımızdan ulaşabilirsiniz.