İskenderun Demir Çelik ve Arsan Tekstil İşleme Ne Zaman Başlayacak?

06.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem sonrası işlem sırası kapatılan İskenderun Demir Çelik daha önce yapmış olduğu KAP açıklamalarında;

  • Deprem sonrası durum tespit çalışmaları tamamlanıncaya kadar üretime ara veren İskenderun Demir Çelik meydana gelen hasarın şirketin mali tablolarını önemli ölçüde etkileyecek düzeyde olmadığını belirterek “çalışmalar tamamlandıktan sonra kademeli ve kontrollü bir şekilde üretime yeniden başlanması planlanmaktadır.”
  • KAP’a yapılan açıklamada deprem nedeniyle meydana gelen hasarın mali boyutunun tespiti için çalışmaların devam ettiği belirtilerek “hasar tutarının şirketin mali tablolarını önemli ölçüde etkileyecek düzeyde olmadığı değerlendirilmektedir. Ayrıca Şirketimizin deprem kaynaklı oluşacak hasarları sigorta teminatı kapsamındadır. Şirketimizin yeniden üretime geçebilmesi için tesislerde proses bazında çalışmalar devam etmektedir.” ifadelerine yer vermişti.

6 Şubatta meydana gelen ve Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem nedeniyle durum tespit çalışmaları tamamlanıncaya kadar üretime ara veren İskenderun Demir Çelik yeni bir açıklama yaptı ve 20.02.2023 Pazartesi seans başından itibaren yeniden işleme açılacağını bildirdi.

Arsan Tekstil daha önce yapmış olduğu KAP açıklamasında  06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde etkilenen üretim tesislerine ait son durumu aşağıdaki maddeler halinde açıklamıştı.

  •  Üretim tesislerimizin toplam sigorta teminat tutarı ( Bina, makine ve teçhizat, emtia, demirbaş vs.) 1.030.177.150 TL.dır. Poliçelerimiz, yıllık %60 Enflasyona endekslidir.
  •  Şirketimizin ayrıca Kar kaybı sigorta poliçesi mevcuttur.
  • Depremden dolayı üretim tesislerimizde meydana gelen hasarın tespiti için Sigorta şirketinin ekspertiz ve hasar tespit çalışmaları devam etmektedir.
  • Üretim tesislerimizin yeniden faaliyete geçebilmesi için alınması gereken tedbirler ve yapılması gereken işlemler, sigorta şirketinin hasar tespit
    çalışmaları kesinleşerek sonuçlandığında belirlenecektir.
  • Yeniden faaliyete geçilebilmesi için, hasar tespit çalışmaları sonuçlanmadığından dolayı herhangi bir süre öngöremiyoruz.

Şirket dün yaptığı KAP açıklamasında 20 Şubat 2023 tarihinden itibaren devam eden kapalılık hali 5 işlem gününü geçtiğinden dolayı tüm endekslerden çıkarılacağını açıkladı.