Halka Arz Nedir?

Halka arz işlemi şirketlerin hisse senetlerini çağrı ve ilan yoluyla satışa çıkarmasıdır. Halka arz işleminin ardından şirketler Borsa İstanbul yani BIST Pay Piyasasında işlem görebilir. Böylece tüm yatırımcılara hissedar olma yolu açılır.

Halka arz işlemi birincil ve ikincil olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlar:

Birincil halka arz: Bir şirketin hisselerini ilk kez satışa çıkarması ve borsada işlem görmeye başlamasıdır.

İkincil halka arz: Daha önce hisselerinin küçük bir bölümünü satışa çıkaran bir şirketin hisselerinin bir bölümünü daha halka arz etmesidir.

Halka Arz Süreci

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) şartlarını yerine getirmeyen şirketler Borsa İstanbul’da işlem göremez. Halka arz işlemi için yerine getirilmesi gereken prosedürler şu şekilde sıralanabilir:

  1. Aracı Kurum: Şirketin halka arz kararının ardından öncelikle, SPK tarafından yetkili bir kurum ile aracılık sözleşmesi imzalaması gerekir. Anlaşma sağlanan kurum, halka arz işlemi için gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlar. Halka arz programı yapar, şirketin hisse değerini belirleyecek çalışmayı yürütür. Son olarak SPK ve Borsa İstanbul tarafından istenen başvuru belgelerinin hazırlanmasını sağlar.
  2. SPK ve Borsa İstanbul’a Başvuru: Başvuru, anlaşma yapılan aracı kurum tarafından yapılır. Şirketin SPK mevzuatlarına uygunluğunun sağlanmasının ardından halka arz izahnamesinin onayı için SPK’ya, kota için Borsa İstanbul’a başvuru yapılır.
  3. Denetim: Başvurunun ardından, SPK ve Borsa İstanbul yetkilileri şirketin finansal ve hukuksal faaliyetlerini inceler. Bağımsız denetim kuruluşlarınca hazırlanmış geçmiş finansal tablolar kontrol edilir.
  4. Halka Arz İzahnamesinin Onayı: Denetimlerin başarıyla tamamlanmasının ardından halka arz işlemi fiilen başlar. Halka arz işleminin gerçekleşmesi için hazırlanan izahname, SPK tarafından onaylandıktan sonra başvuru yapan şirketin ve halka arz işlemine aracılık eden konsorsiyum üyelerinin web sitelerinde yayınlanır.
  5. Halka Arz ve Talep Toplama: Şirket hisselerinin değeri, aracı kurum ve oluşturulan konsorsiyum tarafından belirlenir. Halka arz ilanının ardından hisse almak isteyen yatırımcılar, aracı kurumlar veya bankalara başvuru yapar. Konsorsiyum, talep ve başvuruları değerlendirir.
  6. Borsa’da İşlem Görmeye Başlama ve Gong Töreni: Halka arz işleminin tamamlanmasının ardından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) duyuru yayınlanır. Daha sonra şirket hisseleri borsada işlem görmeye başlar. Şirketin borsadaki ilk işlem gününde bir gong töreni gerçekleştirilir.

Yorumlar kapatıldı.