Açık: Henüz kapatılmamış olan açığa satılmış hisse senedi miktarı.

Açık Arms Endeksi: Bizzat endeksin ortalaması yerine bileşenlerin ortalamalarından yaratılan Arm Endeksi’nin bir versiyonudur. 10 günlük bir Açık Arms Endeksi 1,10 ila 1,20 alanında alım sinyalleri veren yararlı bir piyasa zamanlama aracıdır. Aynı sonuç bir günlük Arms Endeksi logaritmalarının ortalamasını alıp anti logaritmalarını alarak elde edilebilir.

Bkz. Arms Endeksi.

Açık Pozisyon Kapama: Kısa pozisyon işlemlerinin kapatılması. Genellikle bir telaş içinde fiyatları yukarı itmeye yardım ettiği söylenir. Zira açığa satış yapanlar pozisyonlarını kapatmak için umutsuzca her fiyatı öderler.

Açık Uçlu Fon: Net aktif değeri üzerinden fon şirketinden satın alınabilecek veya bu şirkete satılabilecek bir ortaklık fonu.

Açılış: Verili bir periyotta ilk işlemin fiyatı.

Ağırlıklı Hareketli Ortalama: Hesaplamada her güne atanan ağırlıkların farklı olduğu bir hareketli ortalama. Bunun tipik bir versiyonu, en son periyotların hesaplamada önceki periyotlardan daha ağırlıklı olduğu ön ağırlıklı hareketli ortalamadır.

Alfa: Piyasanın etkisi giderildikten sonra bir menkul kıymetin özgün getirisinin matematiksel ölçüsüdür.

Alım-Satım Teklifi Oranı: MartyZweig’e atfedilir, opsiyon işlemlerinden türetilen bir hissiyat göstergesidir.

Alış Opsiyonu: Hamiline bir menkul kıymeti belirli bir süre için belirli bir fiyattan satın alma hakkı verir, ama yükümlü kılmaz. Bkz. Satış Opsiyonu.

Ara Vade: Orta vadede önemli olan piyasa hareketlerini kapsayan bir zaman dilimidir. Büyük ayı ve boğa piyasalarında ya da tek yöne hareketler için güzel örneklerdir. Yatırımcının zaman dilimine göre ayarlanabilir.

Aritmetik Ölçek: Grafik üzerindeki mesafenin fiyat seviyesinden bağımsız olarak verili bir nokta mesafesi için eşit olduğu bir grafik ölçekleme yöntemi. Bkz. Logaritmik Ölçek.

Arms Endeksi: Richard Arms tarafından yaratılan Arms Endeksi borsada alım satım yapan güçler arasındaki dengeyi betimleyen bir ölçüdür. Bileşenleri yükselen ve düşen kağıtlar ile yükselen ve düşen hacimdir. 1,0’de bu güçler dengededir. 1.0’inüzerinde satım yapan güçler egemendir. 1,0’ın altında alıcılar baskındır. Piyasanın uzun vadeli yükseliş eğilimine bağlı olarak, bu endeksin ortalaması 0,85 civarında seyreder. Çok ilginç bir piyasa zamanlama aracı olan Açık Arms Endeksi bu endeksten yaratılabilir. Bu aynı zamanda TRIN olarak da bilinir.

Formülü şöyledir: (yükselişler/düşüşler)/(yükselen hacim/düşen hacim), Bkz. Açık Arms Endeksi,

Aşırı Alım: Şu anda bir fiyatın çok fazla ve çok hızlı yükselmesini ifade ediyor. Eskiden bu terim daha iklimsel içerimlere sahipti.

Aşırı Satım: Aşırı alımın tam tersi.

Aşma: Fiyat bir eşiği, genel olarak bir hareketli ortalamayı aştığında yaratılan sinyal.

Ayı Piyasası: Uzun süreli fiyat düşüşü.

Ayrılma Grafiği: Biri diğerinden daha kısa olan iki hareketli ortalamanın farkını gösteren grafik. Momentumu ölçmek için kullanılan ayrılma grafikleri HOYI’nın öncüleridir.

Bant Genişliği: Bollinger Bantları’ndan türetilen bir gösterge.

Formülü şöyledir: (yukarı bant – aşağı bant) /orta bant. Bkz. Sıkışma.

Bantlar: Bir merkezi eğilim ölçüsüne dayalı fiyat yapısı etrafına çizilen çizgiler. Bkz. Kanallar ve Zarflar.

Basit Hareketli Ortalama: Hareketli ortalamanın en yaygın türü. Her periyot eşit ağırlıktadır. Trend çizgisinin yanı sıra teknik araçların en temelidir.

Beş-Nokta Formasyonları: Matematiksel filtre kullanarak fiyat formasyonlarını sınıflandırma yöntemi. 32 olası beş nokta formasyonu vardır: 16 M ve 16W

Beta: Bir menkul kıymetin piyasaya cevap verebilirliğine ilişkin matematiksel ölçü. 1,0’lik bir beta nötrdür; 2,0 menkul kıymetin piyasanın iki katı ölçüsünde hareket ettiğini ve 0,5 menkul kıymetin piyasanın yarısı ölçüsünde hareket ettiği gösterir.

Birikim: “Güçlü eller”in veya “işini bilenler’in fiyatların yükselmesi beklentisiyle hisse senedi edinme süreci. Bu teknisyenler için temel bir kavramdır. Çoğu gösterge, özellikle de hacim göstergeleri bu sürece odaklanır. Hisse senedinde büyük bir hareket olmadan ince akıllı yatırımcıların yükseliş beklentisiyle hisse biriktirdikleri, fark edilebilir bir birikim dönemi vardır.

Bkz. Dağılım

Birikim Dağılımı: Her periyotun açılışının kapanışıyla ilişkisine dayalı bir hacim göstergesi. Larry Williams tarafından yaratılmıştır ve Japon Hacmi diye de bilinen Japon mum grafiği kavramıyla yakından ilişkilidir. Formülü şöyledir: (kapanış-açılış) / (tepe -dip) * hacim.

Bkz. Para Akış Endeksi ve Hacim Göstergeleri.

Black Sholes: En bilinen opsiyon değerleme modeli. Adil değer ve zımni oynaklık da dahil her sayıdaki opsiyon değişkenlerini hesaplamakta kullanılır. Çok yararlı bir araçtır, artık çoğu teknik analiz yazılımında yer almaktadır.

Boğa Piyasası: Uzun süreli fiyat yükselişi.

Bollinger Bantları: Bollinger Bantları neyin tepe neyin dip olduğunu göreceli terimlerle tanımlayan bir hareketli ortalama etrafında oluşturulmuş bantlardır. Bant genişliği fiyatın standart sapmasının katıdır. Bollinger Bandı ön tanımları 20 günlük hareketli ortalama ile 2 standart sapmadır.

Bollinger Çubukları: Kapanış açılıştan düşük ise açılış ile kapanış arasındaki alanın kırmızıya, kapanış daha yüksekse yeşile boyandığı çubuk grafik çubuklarıdır. Çubukların dengede olduğu yer mavidir. Esas olarak Japon mum grafiği ile Batılı çubuk grafiğin bileşiminden oluşmuştur.

Bollinger Kutuları: Nokta ve şekil grafikleri için uygun kutu büyüklüğünü belirlemenin süreklileşmiş yöntemi.

Bomar Bantları: BobBrogan ve Marc Chaikin tarafından yaratılan işlem bantları, bir ortalamanın üzerine ve altına geçen yılın verilerinin yüzde 85’ini kapsayacak şekilde dağıtılmışlardır.

Boşluk: Genellikle piyasa kapalıyken gelen yeni bilgilerin yol açtığı, fiyatlardaki ani değişimle fiyat yapısında oluşan süreksizlik. Teknisyenler yaygın biçimde boşlukları fiyat yapısının önemli bilgiler içeren önemli bileşenleri olarak görür.

Büyüme Fonu: Büyüme hisselerinde uzmanlaşmış bir ortaklık fonu.

Büyüme Hissesi: Değerinin başlıca belirleyicisi şirketin mevcut durumu yerine gelecekteki beklentilerinin olduğu hisse senedi. Özellikle sürekli yükselen oranda büyümesi beklenen bir hisse. Büyüme hisselerine sahip olan şirket genellikle ya düşük kâr payı öder ya da hiç ödemez, bu nedenle geleneksel analiz teknikleriyle analiz edilmesi zordur. Zaman zaman hiçbir değerleme metriği bulunmayan şirketler doğar; Internet cinnetinin temel meselesi buydu.

ChartCraft: AbeCohen tarafından kurulan ünlü bir nokta ve şekil danışmanlık hizmet şirketi.

Çifte Dip: Formasyonu tamamlamak için başarıyla yeniden test edilen ilk düşüş tarafından karakterize edilen bir dip formasyonu.

Çifte Tepe: Bir gerilemenin ve başarısız olan yeni bir yükseliş çabasının izlediği ilk yükselişle karakterize edilen bir tepe formasyonu.

Çiftler: Zit niteliklere sahip menkul kıymetlerin eşleşmesi; genellikle bir hedge fonu stratejisidir.

Çizgi Grafik: Veri noktalarının bir çizgiyle birleştirildiği grafiktir. Çok fazla verinin sergileneceği veya verilerin tek bir noktayla karakterize edildiği durumlarda yararlıdır.

Çoklu Doğrudaşlık: Çeşitli göstergelerin birbirini teyit ettiğini gösteren bir tuzak, ama aslında her biri aynı mesajı tekrarladığı için teyit söz konusu değildir. Bunun tipik bir örneği muhtelif farklı momentum göstergeleri kullanımıdır.

Coppock Eğrisi: Klasik yatırım bülteni Trendex ‘in yayıncısı E.S.C. Coppock tarafından geliştirilen bir ön ağırlıklı ortalama alma tekniği. Orijinal Cop-pock eğrisi aylık veriler kullanırdı. Mr. Coppock yatırım bülteni yazımında “burada yazılanlar sizin tercihleriniz için fazlasıyla iyi” yaklaşımının önde gelen savunucusuydu.

Çubuk Grafik: y ekseninde fiyat, x ekseninde zaman bulunan, belirli bir süre içinde gerçekleşen alım-satımları temsil eden dikey çubukları olan bir grafik. Çubuğun tepesi dönemin yüksek fiyatı, çubuğun dibi düşük fiyatıdır, soldaki tik açılış fiyatı, sağdaki tik ise kapanış fiyatıdır.

Dağıtım: Akıllı yatırımcılar, “güçlü eller” tarafından daha az zeki yatırımcılara veya “zayıf eller”e satış yapma süreci. Bir düşüş beklentisiyle piyasa tepedeyken gerçekleştirildiği söylenir.

Değişim Oranı: Genellikle bir oran olarak ifade edilen verili bir periyot içindeki fiyat değişimi. Örneğin, NY Borsası Bileşik Endeksi’nin 12 günlük değişim oranının piyasa için iyi bir aşırı alım-aşırı satım göstergesi olduğu düşünülür. Bu Piyasa Modelimizin bir bileşenidir. Bkz. Momentum.

Deflasyon: Fiyatların düştüğü bir dönem. Deflasyon daha şiddetli biçimlerinde alım gücünde bir daralmayla da nitelenir.

Denge işlem Hacmi (DİH): Joe Granville tarafından yaygınlaştırılmış bir hacim göstergesi, oluşumunda günlük değişim işaretine bakar. Değişim işareti ile hacmin çarpılmasının kümülatif toplamıdır.

Dengeli Fon: Genellikle hem tahvil hem hisse senedi pozisyonları içeren bir yatırım aracıdır. Piyasa koşulları değiştikçe bazıları dengeyi değiştirir. Yakın dönemde kısa ve uzun pozisyonlar içeren fonlara bu isim verilmeye başlandı.

Destek: Bkz. Düzelme (Trend Dışı Fiyat Hareketi)

Destek: Düşüşlerin durduğu ve tersine döndüğü alan. Destek genellikle algılanan değerle ilişkilendirilir. Direncin zıttı.

Devamlılık: Bir göstergenin pozitif olduğu son gündeki gün oranı. Genel olarak devamlılığın para akış ölçüsünün pozitif olduğu son altı ay içindeki gün oranı olduğu Gün İçi Yoğunluk ile birlikte kullanılır.

Dezavantaj: Fiyatta beklenen maksimum düşüş. Genellikle risk-ödül değerlendirmesinde dikkate alınır. Bkz. Avantaj.

Dip: Verili bir periyotta kaydedilen en düşük fiyat.

Dip: Önemli bir süre boyunca fiyatın dipte olduğuna işaret eden bir teknik formasyon. V ve W şeklindeki dipler yaygındır. V formasyonuna genellikle sivri dip denir. W iki dip içerir, ikincisinin birincinin oluşturduğu dibi yeniden test ettiği söylenir.

Direnç Alanı: Grafikte cari fiyatların üzerinde daha önce gerçekleşen tanımlanabilir işlemlerin olduğu alandır. Bu yüksek fiyatlardan alım yapan yatırımcıların aynı fiyatlara ulaşıldığında satıcı olacağı, dolayısıyla yükselişi durduracağı düşünülür.

Döngü: Düzenli gerçekleşen bir olay. Dört yıllık başkanlık döngüsü bunun borsadaki en iyi örneğidir. Oynaklık döngüleri de olabilir, örneğin Hazine bonolarında 19 günlük oynaklık döngüsü.

Düşüş trendi: Fiyatların sürekli düştüğü bir durum, genellikle bir kanal tarafından sınırlanır. Düşüş trendi başlıca hareket olduğu takdirde ayı piyasası adını alır.

Düzelme: Önceki hareketi kısmen “düzelten” ana trende karşı küçük bir hareket. Birincil bir hareketin bir kısmının geri dönüşü. Temel düzelme seviyelerinin önceki hareketin üçte biri, yarısı ve üçte ikisi olduğu düşünülür. Düzelme hedeflerini hesaplamakta birçok kişi Fibonacci rakamlarını kullanır.

Düzeltme: Bir trend bağlamında trendi bozmayan karşı hareket.

Endeks: Başlangıç tarihi veya verili bir referans tarihi itibariyle genellikle 100 olan bir taban değerine uyarlanmış veri dizileri. Hisse performansı, enflasyon veya döviz değerlerini ölçmek için kullanılır.

Enflasyon: Zaman içinde alım gücünün düşme eğilimi: genel olarak para birimi başına ifade edilir. Yıllık yüzde 2’lik bir enflasyon oranı bu yıl 1.00 dolara satın aldığınız bir şeyi gelecek yıl 1,02 dolara alacağınızı gösterir.

Enflasyonsuzluk: Enflasyondan sonra fiyat istikrarına doğru bir hareket.

Elliott Dalgası: R. N. Elliott tarafından geliştirilen, tüm piyasa faaliyetlerinin beş ana dalga ile iç dalga düzeltmesinden oluşan iyi düzenlenmiş formasyonlar geliştirdiğini öngören teori. Bu formasyonların iç içe olduğu düşünülmüştür, her dalga kırılıp annesine benzer yapı oluşturabilir. Bu öz-simetri piyasaların daha sonra araştırmacıların onayladığı fraktal niteliğine işaret etmektedir. Elliott dalgası ve W. D. Gann’ın çalışmaları piyasalara ilişkin iç yapı yaklaşımının başlıca örnekleridir. Bu yaklaşımların büyük zenginliklerin temeli olduğu düşünülmüştür. Pratikte gerçekleşen her şeyi aşırı ikna edici biçimde açıklamakla birlikte neler olacağı hakkında çok az şey söylerler.

Emtia Senedi: Esas olarak uzun vadeli opsiyonlar.

EquiVolume: x ekseninin zaman yerine hacim olduğu bir grafikleme yöntemi. Daha geleneksel grafik yöntemlerine alternatif olarak geliştirilen bu yaklaşım önemli anlayışlara yol açabilir. Bunu başlıca araç olarak tavsiye etmemekle birlikte, aksi takdirde belirsiz olan formasyonları netleştirmekte yardımcı olabilir.

Fibonacci: Doğanın birçok yerinde bulunabilecek 1,1618’e 1 oranını keşfetmesiyle tanınan bir İtalyan matematikçi. Birbirini izleyen her rakamın önceki ikisinin toplamına eşit olduğu bir sayı dizinin türevi olan bu oran 1 ile başlayıp, 1.1,2,3,5,8, 13, 21, 34, 55, 89, 144… diye devam eder.

Örneğin, 144/89 = 1,618 ve 89/144 = 0,618’dir. Çoğu kişi bu oranların piyasaların iç düzenine ilişkin bir yön olduğunu düşünür.

Filtreler: Analize yardımcı olması için ham verileri düzenleyen matematiksel araçlar. En sevdiğim filtre belirlenmiş bir büyüklüğün altındaki tüm dalgalanmaları yok eden sapma filtreleridir.

Fiyasko: Umudu yitirip çıkarlarından vazgeçerek satma. Genellikle bir ralliye yol açan taban oluşturma sürecinin ilk aşaması.

Fiyat Filtreleri: Kısa vadeli parazitleri azaltarak formasyonları netleştirmek için tasarlanmış matematiksel araçlar.

Fon: Ortak bir hedefe ulaşmak için çeşitli yatırımcıların fonlarını birleştirdiği tek bir kuruluş.

Genişlik: Bir borsada bir harekete katılan hisse senetlerinin sayısıdır. Eğer sayı toplamın büyük bir kısmıysa genişliğin iyi olduğu ve hareketin iyi desteklendiği söylenir. Eğer katılan kâğıtların sayısı azsa, piyasanın dar olduğu düşünülür ve sürdürülebilirlik sorgulanır.

Geri Çekilme: Trendi kesintiye uğratmadan birincil trende karşı görülen fiyat.

Göreceli Güç: Göreceli güç bir kâğıdın bir endeks veya bir kâğıt sepetiyle ilişkisidir. Göreceli güç çizgisi en basit haliyle hisse fiyatının BIST100 fiyatına bölünmesidir. Biraz daha karmaşığı, göreceli gücün bir kâğıdın verili bir süre içindeki fiyat hareketinin aynı süre içinde ortamdaki diğer kâğıtlarla karşılaştırılarak sıralanması olacaktır.

Göreceli Güç Endeksi (GGE): Welles Wilder tarafından yaratılmıştır. Bir menkul kıymetin yükseldiği günlerdeki hareketini aynı menkul kıymetin düştüğü günlerdeki hareketiyle kıyaslayan bir göstergedir. Aslında, menkul kıymetin gücünün zayıflığına oranıdır. Bkz. Para Akışı II.

Gruplar: Benzer özelliklere sahip şirket gruplarının fiyat endeksleri. Rasyonel gruplar, aynı zamanda benzer işlem formasyonlarına sahip benzer iş kollarındaki şirket gruplarıdır.

Güç Kayması: Trendi bozmaya yetecek güç veya zayıflık tespit edildiğinde aşırı satım veya aşırı alım koşullarından kaynaklanan teknik sinyal.

Gün İçi Yoğunluk: Hareket aralığı içinde kapanışına dayanarak bir menkul kıymet için yatırılan fonların akışını betimleyen bir hacim göstergesidir. David Bostian tarafından geliştirilmiştir.

Formülü şöyledir: (2 x kapanış – tepe – dip)/(tepe- dip) x hacim.

Haber Üzerine Satış: İyi haber, özellikle de çok beklenen iyi haber geldiğinde kar gerçekleşeceği için satmak en iyisidir şeklindeki fikirdir. Bu kavramın bir varyasyonu, iyi haber geldiğinde hisseyi yukarı itecek çok az şey olduğudur. İşlem katındaki kendini beğenmiş, “Söylentiyi duyunca al haber gelince sat,” der.

Hacim: Verili bir periyotta işlem gören kâğıt miktarı veya işlem sayısı.

Hacim Ağırlıklı HOYI (HAHOYI): Buff Dormeier tarafından geliştirilen HOYI’nın üstsel ortalamalar yerine hacim ağırlıklı ortalamaları kullanan bir versiyonu.

Hacim-Fiyat Trendi: David Markstein tarafından geliştirilen Denge İşlem Hacminin hesaplamada yüzde değişimi kullanan bir varyasyonu.

Hacim Göstergeleri: Hacmi entegre ederek arz-talep denkleminin merkezine inmek üzere tasarlanmış teknik göstergeler.

Hareketli Ortalama: İzleyen her periyotta en son veriler kullanılarak yeniden hesaplanan önceki n periyot içinde bir kâğıdın ortalama fiyatının ölçüsü.

Hareketli Ortalama Yakınsaklık/Iraksaklık (HOYT): Gerald Apel tarafından geliştirilen ve kısa ortalama ile daha uzun ortalama arasındaki farkı karşılaştıran bir gösterge. Bkz. Hacim Ağırlıklı HOYI.

Hedge: İki veya daha fazla menkul kıymetin diğerinin belirli özelliklerini (risklerini) telafi edecek şekilde bileşimi. Amaç tek bir işlem stratejisi veya pozisyon oluşturmak için iki menkul kıymeti birleştirmektir.

Hedge Fonu: Eş zamanlı olarak long ve short pozisyonlar tutan ve/veya kaldıraç kullanan özel bir tür ortaklık fonu. Genellikle hedge fonlarının uluslararası nitelikleri olur.

Hisse Senedi: Bir şirketin borsada işlem gören hissesidir. İşlem katındaki kendini beğenmiş hisse senedinin şirketle karıştırılmaması gerektiğini unutmaz.

Histogram: Her veri noktasını -genellikle sıfır olan-bir taban çizgisinden veri noktasına çizilmiş dikey çizgilerle gösteren bir grafik. Gösterge çizimi konusunda yaygın bir teknik.

Hız: Fiyat değişim oranı. Büyük çoğunlukla ortaya çıkmakta olan bir tersine dönüş formasyonu öncesinde trend değişimini tanımakta kullanılır. Bkz. Değişim Oranı.

Hızar: Hemen bir alımın izlediği bir satış veya tam tersi. Genellikle işlem maliyetleri nedeniyle pahalıdır.

Iraksama: Trend çizgilerinin gelecekte buluşmayacağı durum. Örneğin, eğer fiyata uygun bir trend çizgisi yükseliyor ve bir göstergeye uygun bir trend çizgisi düşüyorsa, geleceğe hangi ölçüde uzanırlarsa uzansınlar bu çizgiler kesişmeyecektir. Bu nedenle ıraksak oldukları söylenir. Eğer iki çizginin birbiriyle anlamlı bir ilişkisi varsa, sonuç kötümser bir tahmindir. Bkz. Yakınsama.

İnatçılık (Aptallık): Yalnızca bütünüyle çıkabileceğiniz zaman satma fikri. Akıllı olup kaybeden bir işlemden kurtarabileceğiniz kadar sermaye kurtarıp daha kârlı bir fırsat aramanın tam tersi.

İşlem Aralığı: İşlemlerin uzun bir süre sınırlı kaldığı bir fiyat aralığı. Genellikle nitelik olarak yanal ilerleme gösterir ama zaman içinde yükselip düşebilir. İşlem aralıkları önceki hareketin devamına yol açan konsolidasyon formasyonları olabilir. Aynı zamanda dip veya tepe olarak tanımlandıkları tersine dönüş alanları da olabilirler. Bir analistin işlem aralığı içinde kullandığı teknikler trend yapan bir piyasada kullandıklarından oldukça farklıdır, ama piyasa trend yaparken pek uygulanamazlar. Trend yapan piyasalarda hareketli ortalamalar veya gerileme kanalları gibi trend takibine dayalı yaklaşımlar daha yararlıdır.

İşlem Bantları: Fiyat yapısı etrafında oluşan fiyat analizi ve/veya göstergelerin yorumlanması için göreceli bir çerçeve sunan aralıklar.

İşlem Maliyetleri: Bir işlemi yapma maliyeti; öncelikle kötü performans ve komisyonlar

İvme: Değişim oranını veya fiyatın ikinci türevini ölçen gösterge. Bu, trend değişimlerine ilişkin erken uyarılarda en yararlı olan ölçüdür. Bkz. Hız ve Değişim Oranı.

Japon Hacmi: Bkz. Birikim Dağılımı.

Kanallar: Grafik üzerinde fiyatların paralel trend çizgileri arasında uzun süre işlem gördüğü alanlar. Yükselebilir, düzleşebilir, düşebilirler. Kanallar en çok iki veya daha fazla önemli tepe veya dibi bağlayıp sonra formasyonun zıt yönünde paralel çizgiyle sınırlanır. Kanallar aynı zamanda doğrusal gerileme çizgisi gibi bir merkez çizgi etrafına da çizilebilir.

Kapalı Uçlu Fon: Borsada işlem gören ortaklık fonu. Net aktif değeri üzerinden bir prim veya indirimle işlem görebilir.

Kapanış: Verili bir periyottaki nihai fiyat.

Karekök Kuralı (KK): Piyasadaki verili bir hareket için tekil hisse senetlerinin fiyatlarının kareköklerinin eşit miktarda değişecek miktarda hareket edeceğini öngörür. Bu düşük fiyatlı hisselerin yüksek fiyatlı olanlardan daha oynak olacağını ima etmektedir.

Kırılma: Fiyatlan bir direnç alanının üzerine taşıyan bir fiyat hareketi. Özellikle bir işlem aralığın sona erdiren bir hareket. (Bozulma da aynıdır, ama fiyatlan yukarı değil aşağı taşır.)

Kısa Vade: Orta vadeli bir hareket içerisindeki fiyat salınımlarıyla belirlenen bir zaman dilimi. Orta vadeli bir yükseliş trendinin düzeltilmesi kısa vadeli bir düşüş trendi olacaktır. Bizim açımızdan 1 ila 10 günlük bir süre. Vergi açısından 12 aydan az bir süre.

Kıskı: Genel olarak yükselen dipler ve düşen tepelerle karakterize edilen bir konsolidasyon formasyonu.

Komisyonlar: Brokerlerin hizmetleri karşılığında aldıkları işlem maliyeti.

Konsolidasyon: Güçlü bir hareketten sonra yenilenmek üzere duraklama. Aynı zamanda pivot olarak da bilinir, çünkü konsolidasyon sırasında güçlü bir hisse senedinin göreceli güç çizgisi düzleşecek veya hatta biraz aşağı dönecektir.

Kurgu: Başarı ihtimali yüksek olan bir işleme yol açan faktörlerin bileşimi. Örneğin, bir gösterge veya W dibi tarafından teyit edilmeyen bir bant teması.

LEAPS: Uzun vadeli opsiyonlar. Bunlar genellikle oynaklık konusunda altta yatan varsayımlara ilgili aktifin fiyatından daha duyarlıdır. Bu çoğunlukla nasıl fiyatlandırıldığını bilmeden LEAPS satın alanların yakınmalarına yol açmaktadır.

Likidite: Esas olarak alım-satım yapma olanağıdır. Likidite ne kadar fazlaysa, işlem yapmak o kadar kolaydır. Örneğin, gayrimenkul görece likit değildir, bir işlemin tamamlanması genellikle 6 ay veya daha fazla sürer. Diğer yandan, yüksek hacimli hisse senetleri görece likittir-tipik bir işlem saniyeler içinde tamamlanabilir. Likidite ne kadar düşükse işlem maliyetleri o kadar yüksektir.

Logaritmik Ölçek: Grafiğin y eksenindeki verili bir mesafe için nokta değişimler yerine eşit oranlı değişimler gösteren bir grafik ölçeği; özellikle uzun vadeli grafiklerde yararlı. Bkz. Aritmetik Ölçek.

Long: Bir menkul kıymete sahip olma durumu, uzun poziyon; kısa pozisyonun tersi.

MACD (HOYT): Bkz. Hareketli Ortalama Yakınsaklık/Iraksaklık.

McClellanOsilatörü: Her piyasada yükselen ve düşen kâğıtların sayısını bildirecek şekilde hesaplanabilen bir genişlik osilatörüdür.

Medyan: Veri dizilerinin orta noktası.

Menkul Kıymetler: Bütünün küçük parçaları şeklinde alıp satılabilen yatırımlar; örneğin, bir şirketin hisse payı veya tahvili

Mod: Bir veri dizisindeki en yaygın unsur

Momentum: Verili bir periyot içindeki fiyat değişimi, genellikle puan veya yüzde olarak ifade edilir.

Fizikte ilk türevdir. Bkz. Değişim Oranı.

M-Tipi Tepe: Büyük M harfi şekildeki iki tepeyi gösteren klasik bir grafik formasyonu. Genellikle üç tepeye uzar. Şimdiye kadar tepelerdeki en yaygın tersine dönüş formasyonudur.

Mum Grafik: Bir Japon grafik yöntemi. Grafik üzerinde fiyat hareketini göstermekte kullanılan “mum”un gövdesindeki renk açılış ve kapanış fiyatlarının ilişkisi belirler. Bu grafikler, özellikle geleneksel Batılı yöntemlerle tablo net olmadığında, önemli görüşler sağlayabilir.

Negatif Hacim Endeksi (NHE): Hacmin düştüğü günlerde önemli fiyat hareketleri gerçekleştiği teorisine dayanan bir gösterge.

Net İyimserler: Investors Intelligence’in yatırım danışmanlarının görüşleriyle ilgili araştırmasında düzeltme yanlılarını dahil etmeksizin, iyimserlerin oranından kötümserlerin oranını çıkartarak elde edilen bir psikolojik gösterge. Piyasa hissiyatını değerlendirmenin en iyi yollarından biridir.

Nokta ve Şekil: Zamana değinmeden yalnızca fiyat hareketini kaydeden bir grafik türü.

Bkz. Bollinger Kutuları.

Nokta ve Şekil Salınımı: Mevcut hareketin nokta ve şekil kuralları tarafından gösterilen yönü. Son nokta ve şekil tersine dönüşünün yönü.

Normal Dağılım: İşlerin çan eğrisi şeklinde dağılma eğilimi.

Normalleştirilmiş Göstergeler: Bir stokastik veya %b ya da ortak bir faktörle düzeltilmiş bir matematiksel transformasyon kullanarak normal forma ayarlanmış göstergeler.

Normalleştirilmiş Piyasa Değeri: Bir şirketin piyasa değerinin diğer tüm şirketlere göre yüzdelik sıralaması. Sıralamada 100 en büyük 0 en küçüktür.

Omuz Baş Omuz: Bir boyun çizgisi ve ilişkili bir hacim formasyonuyla betimlenen üç kısımdan oluşan bir teknik grafik formasyonu. Çoğunlukla tepelerde bulunur, ters formda diplerde de bulunabilir.

Opsiyonlar: Belirli bir süre için verili bir menkul kıymet veya endeksin alım veya satım hakkını veren ancak yükümlü kılmayan finansal sözleşmeler. Alımlar alış teklifleri alım hakkı satış teklifleri satım hakkı verir.

Ortaklık Fonu: Birçok kişiye ait fonları ortak bir amaç için aynı havuzda toplayan yatırım aracı.

Ortalama: Veri dizilerinin ortalama değeri.

Osilatör: Verili bir değerin – genellikle 0- üzerinde veya altında salınan veya iki değer arasında sınırlı kalan ve bu nedenle salındığı söylenen bir gösterge. Açık uçlu göstergelerin tersine bunlar istedikleri gibi yükselip düşebilirler. Verili bir gösterge genellikle her iki biçimi de alabilir.

Oynaklık: Fiyatların değişme eğilimi. Oynaklığın birçok ölçüsü vardır. Standart sapma daha popüler olanlardan biridir.

Oynaklık Yakalama Sistemleri: Oynaklık belirli bir seviyeyi aştığında tetiklenmek üzere tasarlanmış alım-satım sistemleri. Bunların en ilginci oynaklığın başlangıçta düşük olmasını gerektirir.

Para Akışı: Para akışı fazlasıyla suiistimal edilmiş bir terimdir. Burada işleri basitleştirme çabasıyla üç tanım sunulmuştur. Bkz. Para Akışı I, Para Akışı II ve Para Akışı III.

Para Akışı 1: Fiyat hareketini hacimle ilişkilendirerek bir menkul kıymetin alım-satım işlemlerindeki gel-gitleri ölçmek için tasarlanmış gösterge grubu.

Para Akışı II (MFII): Welles Wilder’in Göreceli Güç Endeksi’nin hacim ağırlıklı bir versiyonu.

Para Akışı III: İlk kez Don Woren tarafından geliştirdi, aynı zamanda tik hacmi olarak da bilinir. Bu işlem bazında fiyat ve hacim hareketinin matematiksel değerlendirmesidir.

Parasal Göstergeler: Fed fonu oranı veya para arzı artış oranı gibi parasal ortamın durumu hakkında bir ipucu veren veri dizileri.

Patinaj: İstediğiniz fiyat ile aldığınız fiyat arasındaki fark. Önemli bir performans düşüklüğüdür.

Piramit: Dört katmandan oluşan hiyerarşik bir borsa yapısı. En alt katmanda hisse senetleri, üstünde sanayi grupları, ardından piyasa sektörleri ve en tepede piyasalar bulunur.

Pivot: Güçlü bir hisse senedinin göreceli güç çizgisinin düz gittiği konsolidasyonu, bunu trendin yeniden başlaması izler. Ayrıca, Güç Kaymasından sonra bir reaksiyon sinyali üretilir.

Piyasa Değerlemesi: Bir şirketin piyasadaki değeri, satılmamış hisse senetlerinin sayısı çarpı son fiyat.

Psikolojik Göstergeler veya Hissiyat Göstergeleri: Piyasa katılımcılarının tutum ve duygularına ilişkin veriler. Opsiyon piyasasında iyimser veya kötümser hissiyata ilişkin araştırmalar veya iyimser ve kötümser bahis sayımları tipik örneklerdir. Bu göstergeler uçlarda tam tersinden ele alınmalıdır.

Pozitif Hacim Endeksi (PHE): Hacmin arttığı günlerin önemli olduğu teorisine dayanan bir gösterge. Hacmin genişlediği günlere karşı bir önceki gündeki fiyat değişiminin birikimidir. Bkz. Negatif Hacim Endeksi.

Rasyonel Analiz: Teknik analiz ve temel analiz dizilerinin bileşimi.

Rasyonel Gruplar: Ortak iş özelliklerine ve benzer işlem formasyonlarına sahip hisse senetleri koleksiyonu; Grup Gücünün temeli.

Reaksiyon: Bkz. Düzeltme.

Riske Uyarlanmış Getiri: Bir menkul kıymetin yıllık getirisinin, beta 1’den büyük olduğu takdirde negatif betaya bölünmesi. Esas olarak olumsuz oynaklıkla cezalandırılmış yıllık getiri.

Sanayi Grubu Analizi: Hisse senetlerinin benzer iş özelliklerini paylaşan grup üyeleri olduğunu düşünen bir piyasa yaklaşımı. Çeşitli akademik araştırmalar sanayi grupları ve piyasa sektörlerinin portföy getirilerinde önemli faktörler olduğunu göstermiştir.

Sanayi Grupları: Benzer iş özelliklerine sahip hisse senedi koleksiyonları.

Satış Opsiyonu: Bir menkul kıymeti verili bir süre için verili bir fiyatla satma hakkı verir ama yükümlü kılmaz. Bkz. Alış Opsiyonu.

Sektörler: Ortak ekonomik temaları olan sanayi gruplarının toplamı. Temel malzeme ve teknoloji sektörlerin iyi örnekleridir.

Short: Bir menkul kıymetin açığa satılmış olması. Alım yapmadan önce satmak, yani fiyatların düşeceğini tahmin etmek. İşlem katındaki kendini beğenmiş, “Kendisine ait olmayanı satan onu geri almalı veya hapse girmelidir,” der.

Sıkışma: Oynaklığın artmasına yol açan bir oynaklık azalması. Oynaklıkta altı aylık bir dip Sıkışma alarmı işlevi görür.

Sivri Tepe: Tek başına duran tepe, sert bir yükseliş ve aniden hiçbir uyarı olmaksızın gerçekleşen sert bir düşüşle karakterize edilir.

Son: Verili bir periyotta, periyotun sona erip ermemiş olduğundan bağımsız biçimde en son fiyat.

Standart Sapma: Bir ortalamadan (0) sapmaları ölçen matematiksel bir oynaklık ölçüsü. Bollinger Bantlarının temeli.

Stokastik: Önceki n günlük işlem aralığında oransal açıdan nerede olduğumuzu gösteren ölçü. 70’in 10 günlük stokastiği, önceki 10 günlük alım-satımlarda en düşük dipten en yüksek tepeye yolun yüzde 70’inde olduğumuzu ifade edecektir.

Taban: Bir menkul kıymetin bir düşüşten sonra görece dar bir aralıkta işlem gördüğü süredir, genellikle bir yükselişin başlangıcıdır. Kısa süre önce konsolidasyonlara taban demek moda olmuştur.

Temel Analiz: Menkul kıymetin gelecekteki fiyatın tahmin etmek için altında yatan olgu dizisine odaklan analitik bir yaklaşım. Örneğin, bir şirketin büyüme beklentilerinin analizi bir analistin o menkul kıymetin çok ucuz olduğunu ve dolayısıyla satın alınması gerektiğini düşünmesine neden olabilir. Temel analistler analizlerinin doğru olduğuna inanırlar ve eğer piyasa fiyatı farklıysa, yanlış olanın fiyat olduğunu, dolayısıyla bir fırsatın var olduğunu düşünürler. Teknik analistler ise piyasanın doğru olduğunu düşünür.

Temel Göstergeler: Bir işletmenin veya ekonominin nakit akışı, defter değeri, satışları, gelirleri, vb. ölçümüne dayalı değerlemeler. Geleneksel muhasebe ölçüleri, ama günümüzde genellikle daha kapsayıcı.

Teknik Analiz: Verili bir tarihte fiyatın bir menkul kıymet hakkında bilinebilecek her şeyi yansıttığına inanmaya dayalı analitik bir yaklaşım. Bu nedenle, bizzat fiyat yapısının gelecekteki fiyatları tahmin etmenin en iyi kaynağı olduğu düşünülür.

Teknik Göstergeler: Karar verme sürecini aydınlatmaya hizmet eden fiyat, hacim ve diğer faktörlerden oluşan genel matematiksel yapılar. Genellikle arz ve talep arasındaki dengeye odaklanırlar.

Tepe: Verili bir periyotta kaydedilen en yüksek fiyat; fiyat grafiği üzerinde önemli bir düşüşe yol açan alan. Genellikle son dönemde ulaşılan en yüksek noktadır.

Terslik: Geçici bir düşüş, genellikle iyi haberden sonraki düşüşte olduğu gibi.

Teyit: Piyasanın fiyatlarla göstergelerin hemfikir olduğu, dolayısıyla birbirlerini teyit ettiğinin söylendiği durumu. Bkz. Çoklu doğrudaşlık.

Teyitsizlik: Fiyat hareketi bir gösterge hareketiyle yansıtılmadığında ortaya çıkan durumdur. Büyük çoğunlukla yakındaki bir trend değişiminin uyarısıdır.

Tik Hacmi: Bir gün veya verili bir periyot içinde fiyat değişimlerinin veya fiyat girdilerinin sayısı.

Tipik Fiyat: Verili bir periyot içinde kaydedilen ortalama fiyat ölçüsü. Genellikle kapanıştan daha iyi bir nitelemedir. Formülü şöyledir: (tepe + dip + kapanış)/3 veya (açılış + tepe + dip + kapanış)/4.

Trend: Değerlendirilmekte olan kâğıdın genel yönü.

Trend Çizgisi: Grafiği çizilen kâğıdın trendini tespit etmek için grafiğe çizilen çizgi. Genel olarak önemli tepe veya dipleri birleştirir. TRIN: Bkz. Arms Endeksi.

Tuzak: Yanlış pozisyon almaya neden olan bir dizi koşul ve / veya fiyat hareketi. Bir boğa tuzağının örneği sizi fiyatların yükseleceğine ikna eden yukarı doğru kırılmadır, ama ardından sert bir düşüş gelir. Ayı tuzağı bunun tam tersidir, yeni bir dibe doğru çöküşü güçlü bir yükseliş izler.

Uzun Vade: Piyasaların büyük, genellikle uzun yıllar süren trendi. Bizim amaçlarımız açısından altı ay veya daha uzun bir süre. Sermaye kazançları açısından 12 ay veya daha uzun bir süre. Yatırımcının tercihlerine uygun biçimde ayarlanabilir.

Üçgen: Oynaklığın istikrarlı biçimde azaldığı bir sıkışma formasyonu.

Üstel Hareketli Ortalama (UHO): Önceki her periyotun bir geometrik eğriye göre önemi azalttığı ön ağırlıklı bir hareketli ortalama. ÜHO basit bir hesaplama yöntemiyle sadeleştirilebilecek, bunu çok popüler bir düzeltme yaklaşımı yapan çok karmaşık bir formülle karakterize edilmektedir.

Vadeli İşlem Sözleşmeleri: Hamilini belirli bir tarihte belirli bir fiyattan bir emtiayı satın almaya veya teslim etmeye yükümlü kılan sözleşmeler. Vadeli işlem sözleşmeleri performansı güvence altına almak için genellikle iyi niyet depozitosu içerirler.

Verim Eğrisi: Grafik formda faiz oranı seviyelerine karşı vadelerin gösterildiği, kısa vadeli oranların solda ve uzun vadeli oranların sağda yer aldığı eğri. Konu genellikle Hazine borçlarıdır. Normal dönemlerde kısa vadeli oranlar uzun vadeli oranlardan daha düşüktür. Bu nedenle eğri soldan sağa yükselir ve pozitif eğimli olduğu söylenir.

VIX: Chicago Opsiyon Oynaklık Endeksi Kurulu. Panik diplerin tespitinde yararlıdır.

W Dibi: En tipik dip formasyonu. İlk dip noktanın ardından bir ralli ve dibin yeniden testi. Genellikle W şeklindedir.

Yakınsama: Trend çizgilerinin buluştuğu veya birbirinin üzerinden geçtiği durum; şimdi veya gelecekte. Bkz. Traksama.

Yoğunluk Aşaması: Bir yükseliş veya düşüşü izleyen ve fiyatların dar bir aralıkta işlem gördüğü aşama. Trendsiz bir dönem. Bkz. Pivot.

Yukarı Yönlü: Verili bir süre içinde fiyattan beklenen maksimum yükseliş, genellikle bir risk-ödül değerlendirmesinde göz önünde bulundurulur. Bkz. Aşağı Yönlü.

Yükseliş-Düşüş Çizgisi: Yükselen kâğıtlar eksi düşen kâğıtların günlük sayısının kümülatif toplamı olan bir gösterge çizgisidir. Uzun süre piyasa ortalamalarının altında performans göstermesi çoğu kişinin onun yararsız olduğunu söylemesine yol açmıştır. Ancak bantlarla bağlantılı 21 günlük bir toplam olarak oldukça ilginç bir piyasa zamanlama aracıdır.

Yükseliş Trendi: Fiyatların istikrarlı olarak yükseldiği bir periyot.

Zaman Dilimi: Zaman dilimleri fiilen işlem yaptığınız, bizim orta vadeli zaman dilimi dediğimiz zamanı merkez alır. Bizim için bu yaklaşık 20 gündür. Orta vadeli zaman dilimi kısa vadeli ve uzun vadeli olmak üzere iki diğer zaman dilimini içine alır. Kısa vadeli zaman dilimi işlemlerinizi yaptığınız dilimdir. Uzun vadeli zaman dilimi piyasa faaliyetleriniz için arka plan temin eder. Geçmişteki teknisyenler kısa vadenin grafiklerdeki günlük hareketleri, orta vadenin grafiklerdeki haftalık hareketleri ve uzun vadenin aylık hareketleri gösterdiğini düşünürdü. Günümüzde beş dakikalık çubuk grafikleri kullanan bir trader yarım saati orta vade olarak düşünebilir. Zaman dilimleri bütünüyle size bağlıdır. Neyi referans alırsanız alın, orta vadeli planınızın kapsadığı zaman dilimlerine daima dikkat etmeniz gerekir.

Zarflar: Göreceli temelde fiyatların yüksek mi yoksa düşük mü olduğunu tanımlayan hareketli ortalama gibi bir merkezi eğilim ölçüsüne başvurmaksızın fiyat yapısı etrafında oluşturulan çizgilerdir. Bkz. Bantlar ve Kanallar.

Zıt Görüş: Humprey Neil tarafından ortaya atılan, kalabalığın gittiği yönün tersine gitmenizi öneren teori. Yani, herkes iyimserse siz dikkatle kötümser durumu değerlendirmeli veya herkes kötümserse iyimser durumu değerlendirmelisiniz. En çok uçlara ulaşıldığında yararlı olan çok güçlü bir yatırım yaklaşımı.

Zikzak: Genel olarak bazı minimum fiyat salınımlarıyla tanımlanan yükseliş formasyonlarının yerini düşüş formasyonlarının alması.

%b: Bollinger Bantları’na göre son veri noktasının durumundan türetilen bir gösterge. %b yukarı bantta 0,1’e, orta bantta 0,5’e ve aşağı bantta 0’a eşittir. Formülü şöyledir: (son-aşağı Bollinger Bandı) / (yukarı Bollinger Bandı – aşağı Bollinger Bandı)

3 Yorum.

Yorumlar kapatıldı.