PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.

HİSSE KODU: PCILT

SATIŞ FİYATI: 9,50 TL

SATILACAK LOT ADEDİ: 9.950.000 + 1.540.659

HALKA ARZ YÖNTEMİ: TASLAK İZAHNAMEYE GÖRE “TAMAMEN EŞİT”.

GELİŞMELER AÇIKLANDIKÇA GEREKLİ BİLGİLENDİRMELER YAPILACAKTIR.