Rusya -Ukrayna krizi çelik sektörünü de etkiliyor

Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) Yönetim Kurulu tarafından 9 Mart 2022 tarihinde yapılan değerlendirmede Rusya Ukrayna Krizinin çelik sektörüne etkileri aşağıdaki şekilde değerlendirilmiştir. Savaşın etkilerini çelik ticareti açısından değerlendirdiğimizde, yaklaşık 1/3’ü Ukrayna’dan, 2/3’ü Rusya’dan olmak üzere, toplamda yaklaşık 50 milyon ton çelik ihracatı olan savaşan ülkelerin şu anda piyasaya çelik verememesi, dünyada çelik arzında önemli azalmaya ve dolayısıyla çelik fiyatlarında artışa neden oluyor.

Fiyat artışlarına neden olan diğer hususları şu şekilde özetlemek mümkündür:

* Maden cevheri, kömür gibi emtia fiyatlarındaki artışlar,
* Dünyaya hurda sağlayan önemli oyunculardan biri olan Rusya hurda arzındaki azalma nedeniyle hurda fiyatlarında artış olması, hatta ithal edilecek hurda bulunma zorlukları.
* Enerji maliyetlerindeki artış ve Rusya’nın doğalgazına bağımlılık.
* Avrupa’nın enerji olarak doğalgaz azaltma ve kömüre dönme planları.
* Lojistik maliyetlerindeki artışlar. SteelOrbis web sitesinden ve üretici üyelerimizden alınan bilgilere göre; 28 Şubat Pazartesi günü farklı ürünler için çeliğin tonu 820-1.000 dolar mertebesindeyken, 4 Mart Cuma günü 1.000-1.240, dün itibariyle de 1.050-1.400 dolar oldu. Dünyada çeliğin %50’sinden fazlasını üreten Çin’in piyasaları etkileyip etkilemeyeceği takip edilmektedir.

Savaşan ülkeler kısa vadede uzlaşma sağlasalar dahi, piyasaların tepkisinin ve dengeye oturmasının ancak orta ve uzun vadede mümkün olabileceği değerlendirilmektedir. Özetle, kullanıcılar tarafından çelik fiyatlarının istikrar bulması arzu edilirken, dünyadaki çelik üreticilerinin bir süre daha bu fiyatlardan, hatta artacak fiyatlarla ihracat yapmaları beklenmelidir.

Çelik yapı (konstrüksiyon) imalatçıları ise bu süreçte çeşitli zorluklarla karşılaşmaya başladılar. Türk Yapısal Çelik Derneği üyeleri karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak şu hususlara dikkat çekiyorlar:

“Enerji krizi ve piyasalardaki güvensizlik ikliminden etkilenen Almanya, Fransa, Belçika, İtalya’daki büyük yüklenici firmalardan bazıları konkordato ilan etmeye veya en azından ödemelerini aksatmaya başladılar. Avrupa’daki diğer bazı firmalarda da benzer sorunların baş göstermesi olasıdır. Avrupa firmalarına iş yapan imalatçılarımızın dikkatli olmasında yarar vardır. Bu kapsamda;

* Yukarıda belirtilen nedenlerle bazı imalatçılarımız belirli Avrupa firmaları için “ödemeyi almadan sevkiyat yapmama” yöntemini uygulamaya başladılar.
* Çelik fiyatlarındaki belirsizlik nedeniyle, imalatçıların girdi maliyetlerini kontrol etmeleri hemen hemen imkânsız. Dolayısıyla uzun vadeli teklif verilmemesi, teklifte dolar bazındaki artışlara karşı önlem alınması, uzun vadeli taahhütlere girilmemesi yararlı olabilir.
* Türk firmalarının Rusya’daki bazı şantiyeleri faaliyetlerine devam ederken, Ukrayna’daki şantiyelerin durdurulduğu bilgileri alınmaktadır.
Karadeniz’deki güvenlik sorunları nedeniyle Türk gemilerinin Rus limanlarına gitmek istememeleri sonucunda, daha önce siparişi alınmış ve şu anda Rusya’ya ihraç edilecek çelik yapı elemanlarının sevkiyatıyla ilgili sorunlar da yaşanmaktadır.”

Kaynak: H. Yener GÜR’EŞ Dünya Gazetesi