OYAK, Grup Şirketlerinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla lisanssız yenilenebilir enerji santralleri kuracak. OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.’ye ait tesis, arazi üzerine kurulu Türkiye’nin en büyük lisanssız güneş enerjisi santrali (GES) olacak.

Maden metalürji, çimento beton kâğıt, otomotiv lojistik, finans, kimya, gıda, tarım, hayvancılık ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren OYAK, şirketlerinin tüketimlerinin karşılanması amacıyla lisanssız yenilenebilir enerji santrali projeleri geliştirecek.

Çimento sektörüyle başlayacak diğer sektörlere yayılacak

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, enerji gündeminin küresel ekonomiye yön verdiği bir dönemde yenilenebilir kaynaklara yatırımın önemine dikkat çekti. Erdem, dünya bir enerji geçişi yaşarken şirketlerin de sorumluluk alarak sürdürülebilir bir yaşam için değer yaratacak inisiyatifler belirlemesi gerektiğini vurguladı. Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çevre dostu teknolojilere yatırım yaparak ve temiz enerji kaynaklarını kullanarak bizden sonraki nesillere daha iyi bir gelecek bırakmak için somut adımlar atıyoruz. İş modelimizi sürdürülebilirlik perspektifinde güçlendirmek için son 6 yıldır çalışmalarımıza hız kazandırdık. Arazi üzerine kurulacak Türkiye’nin en büyük lisanssız güneş enerjisi santrali için çalışmalara başladık. Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyumla geliştirdiğimiz bu projeyle; üretim için ihtiyacımız olan enerjiyi alternatif kaynaklarla desteklemeyi ve karbon yoğun sektörlerimizde karbon emisyonunu düşürmeyi hedefliyoruz. Toplam elektrik tüketiminin yüzde 30,1’ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı hedeflediğimiz OYAK Çimento Beton Kâğıt Sektörü Şirketlerimizden OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.’nin iç tüketiminin bir kısmını karşılamak amacı ile yaklaşık 100 MW kurulu gücünde lisanssız güneş enerjisi santrali kuruyoruz. Santral, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) konuya ilişkin yönetmeliğine uygun şekilde Ankara’da başlangıç olarak yaklaşık 1500 dönümlük bir alana inşa edilecek.”

OYAK; çimento, beton, kâğıt sektörlerindeki şirketleriyle başlayacağı bu dönüşümü, diğer sektörlerdeki şirketleriyle de genişleterek, yenilenebilir enerji kullanımı adına önemli bir gelişme sağlayacak. OYAK, Grup Şirketlerinin tüketimine karşılık 1.000 MW’dan fazla enerji üretebileceği projeler gerçekleştirecek.