Bir yatırım kararı alınmadan önce, yatırım yapılacak olan ülkenin mevcut ekonomik durumu detaylı şekilde incelenmeli daha sonra yatırım kararı verilmelidir. Bir ülke ekonomisi analiz edilirken makroekonomik göstergeler kullanılır.

Gayrısafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH)

Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH), bir ülke ekonomisinde, belirli bir dönem içerisinde üretilen mal ve hizmetlerin toplam değerine denir. GSYİH her 3 ayda bir hesaplanır ve TÜİK tarafından açıklanır. Y=I+C+G+NX formülü ile bulunur. I yatırımı, C tüketimi, G kamu harcamalarını, NX dış ticaret açık/fazlasını gösterir.

 Büyüme

Ülke ekonomisinde üretilen mal ve hizmetlerin toplam değerindeki artışa da büyüme denir. Fiyat değişimlerinden arındırılarak açıklanan büyümeye reel büyüme, fiyat artışları da dahil edilerek hesaplanan büyümeye ise nominal büyüme denir. Dolayısıyla büyüme bir hükümetin en öncü hedefidir.

İşsizlik

Bir ekonomide iş gücüne katılanlar içerisinde işsiz olanları belirten orana işsizlik oranı denir. Yani İş gücü, halihazırda çalışanlar ve aktif olarak iş arayanlardan oluşur. Yani herhangi bir işe sahip olmamasına rağmen iş aramayan kişiler işsiz olarak değerlendirilmez. Bu yüzden açıklanan işsizlik oranı gerçek işsizliğin daha altındadır.

Tüketici Enflasyonu (TÜFE)

Tüketici fiyatları genel düzeyindeki yükselmeye denir. Her ayın ilk haftasında TÜİK tarafından açıklanır. TÜFE bir sepet üzerinden hesaplanır. Enflasyon sepeti tüketicilerin kullandıkları mal ve hizmetlerin ağırlıklandırılmasıyla oluşturulur ve bu yüzden bu sepetteki ürünlerin toplam fiyatının artışı enflasyon olarak adlandırılır.

Üretici Enflasyonu (ÜFE)

Üretici fiyatları genel düzeyindeki yükselmeye denir. TÜFE verisiyle birlikte açıklanır. Üreticilerin kullandığı ürünlerden oluşturulan bir sepetteki fiyat değişimleri ile hesaplanır. Döviz kurundaki değişimlere hassasiyeti daha yüksektir.

 Cari İşlemler Dengesi

Mal ve hizmet ihracatından elde edilen gelir ile mal ve hizmet ithalatından oluşan gider arasındaki farka cari transferlerin eklenmesi ya da çıkarılmasıyla ortaya çıkan değere cari işlemler dengesi denir. Aylık olarak açıklanır ve bu rakam negatif ise cari açık, pozitif ise cari fazla olarak adlandırılır.

Bütçe Dengesi

Makroekonomik göstergelerde Bütçe Dengesi ; Kamu kesimi gelirleri ile giderleri arasındaki farka bütçe dengesi denir. Bu hesaplama sonucu çıkan rakam negatif ise bütçe açığı, pozitif ise bütçe fazlası olarak adlandırılır. Bütçe dengesi aylık olarak açıklanır ve cari dengede olduğu gibi eğer bütçe açık veriyorsa bu bir dış finansman ihtiyacı doğuracak ve kırılganlığı artıracaktır. Bütçe dengesi GSYİH’ye oranlanarak değerlendirilir. Hem cari açık hem bütçe açığı verilmesine çifte açık denir.

Sanayi Üretimi

Sanayi Üretim Endeksi aylık olarak açıklanır ve sanayi üretiminin önceki yılın aynı ayına ve bir önceki aya göre performansını gösterir. Alt sektörlere göre ağırlıklandırılarak açıklanır. Sanayi üretimi büyüme ve işsizlik verileri için öncü gösterge olarak kabul edilir. Dolayısıyla borsada işlem gören sanayi şirketleri için önemli bir veridir.

 İmalat PMI

Makroekonomik göstergeler arasında PMI (Purchasing Managers Index) satın alma müdürleri endeksini belirtir. Aylık olarak açıklanır ve şirketlerin satın alma yöneticilerinin mal ve hizmet satın alma eğilimlerini ölçer. Bir imalat şirketinin üretim yapması için başka şirketlerden hammadde ya da ara mamül tedarik etme ihtiyacı olduğundan dolayı satın alma eğilimi, büyüme için öncü göstergelerden biri olarak kabul edilir.

Tüketici Güven Endeksi

Tüketicilerin kısa vadeli dönemde ekonomiye olan güvenini ölçmek amacıyla oluşturulan endekstir ve aylık olarak açıklanır. Tüketicilerin, mevcut ve kısa vadeli ekonomi hakkındaki düşüncelerini ve belirli ürünleri yakın zamanda satın alıp almayacağını sorgulayan anketler ile hesaplanır.